BAO CAO SU RITEX SORTIMENT - SIÊU PHỐI HỢP (HỘP 10 CHIẾC) BAO CAO SU RITEX SORTIMENT - SIÊU PHỐI HỢP (HỘP 10 CHIẾC) BAO CAO SU RITEX SORTIMENT - SIÊU PHỐI HỢP (HỘP 10 CHIẾC) BAO CAO SU RITEX SORTIMENT - SIÊU PHỐI HỢP (HỘP 10 CHIẾC) BAO CAO SU RITEX SORTIMENT - SIÊU PHỐI HỢP (HỘP 10 CHIẾC) BAO CAO SU RITEX SORTIMENT - SIÊU PHỐI HỢP (HỘP 10 CHIẾC)

BAO CAO SU RITEX SORTIMENT - SIÊU PHỐI HỢP (HỘP 10 CHIẾC)

RT15

HỘP 10 CHIẾC

Tổng hợp 5 loại - Nhiều lựa chọn hơn - Hứng khởi hơn
  • 2 x RR.1 – CẢM XÚC MÃNH LIỆT
  • 2 x IDEAL – SIÊU ẨM
  • 2 x EXTRA DÜNN –  SIÊU MỎNG
  • 2 x LUST – GÂN & GAI
  • 2 x MAGIC – NHẠY CẢM & LÔI CUỐN

Nhiều lựa chọn hơn. Hứng khởi hơn.

Sản phẩm được kiểm nghiệm da liễu xác nhận khả năng thích ứng với da "rất tốt".

Sản phẩm cùng loại